Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Zespół Szkół Pulicznych w Galewie

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W GALEWIE

 

 1. DOSTĘPNOŚĆ ELEKTRONICZNA.


Na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej”, niniejszy dokument określa warunki techniczne publikacji Deklaracji Dostępności oraz strukturę dokumentu elektronicznego Deklaracji Dostępności.
ZSP GALEW zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej ZSPGALEWSZKOLNA.NET

 1. Status pod względem zgodności


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń. Dla strony internetowej przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika,                      że badana strona internetowa spełnia wymagania w 88,10 %.

 1. Data publikacji strony internetowej: 11.12.2013r.
 2. Data ostatniej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco.
 3. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 4. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Katarzyna Krawicka, adres poczty elektronicznej: szkolagalew@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 508911308. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 1. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA.
 1. Dostępność wejścia do budynku:

 Dla osób przychodzących dostępne są 4 wejścia:

 1. główne – wejście schodami, , umożliwiające bezkolizyjne wejście do budynku, wejście posiada podjazd dla wózków, jest również przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową
 2.  od placu zabaw ( wejście do przedszkola) – wejście płaskie, z poziomu chodnika,
 3. od boiska – wejście płaskie, z poziomu chodnika,
 4. od strony zachodniej do sekretariatu – wejście schodami.

W budynku nie funkcjonują obszary kontroli.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind. Dla osób na wózkach dostępne                     są korytarze i pomieszczenia na parterze.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu (parking powiatowy) nie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za zgodą dyrektora placówki.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego                         na miejscu lub online. W budynku nie ma  tłumacza języka migowego.

7.  W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Obiekty szkolne są całodobowo chronione przez zewnętrzny  monitoring wizyjny. Obiekty są  rozpoznawalne

 

 

iii.    Aplikacje mobilne.

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

 

 

 

 

 

 

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny